Maslahatga buyurtma bering

Hisob-kitob-kassa xizmat ko‘rsatish

Amaliyotlarni milliy valyutada bajarish

Amaliyotlar turlari

Stavka

Izoh

1.

Talab qilib olishgacha depozit hisobini ochish

bepul

2.

Bank mijozlari tomonidan hisobni qayta ro‘yxatga olish va qayta rasmiylashtirish

bepul

3.

Bank mijozlari depozit hisoblarini yopish

bepul

3.1

Bank mijozlari tomonidan depozit hisobini boshqa bankka o‘tkazishda hujjatlarni tayyorlash va rasmiylashtirish

bepul

4.

Bank hisob raqamlari bo‘yicha mablag‘lar (debet aylanmasi)ni o‘tkazish (talab qilib olguncha depozitlar, maxsus jamg‘arib boriluvchi hisob, maqsadli hisoblar, kliring transaktsiyalari (23204, 23212, 23214, 23218, 23224, 23226, 23228 hisoblardan tashqari))

- Paket standart

- Paket imtiyozli №1

Mijozlar tomonidan boshqa tijorat bankidan jalb qilinadigan quyidagi miqdordagi umumiy qoldiq summasini o‘tkazishda qo‘llaniladi:

a) kamida 200 mln.so‘m

b) kamida 5000 mln.so‘m

- Paket imtiyozli №2

(quyidagi shartlarda boshqa tijorat bankdan mijozlar jalb qiladigan mablag‘lar bo‘yicha qo‘llaniladi:

1 bosqich

(60 kun muddatga)

2 bosqich

(xizmatning 60 kuni o‘tganidan keyin va mijozning hisob raqamlari bo‘yicha aylanmalar mavjudligida (ichki o‘zgartirishlarni hisobga olmagan holda) tegishli davrga quyidagi miqdorda

kamida 2000 mln.so‘m

- Paket imtiyozli №3

(quyidagi shartlarda boshqa tijorat bankdan mijozlar jalb qiladigan mablag‘lar bo‘yicha qo‘llaniladi:

1 bosqich

(60 kun muddatga)

2 bosqich

(xizmatning 60 kuni o‘tganidan keyin va mijozning hisob raqamlari bo‘yicha aylanmalar mavjudligida tegishli davrga quyidagi miqdorda

kamida 300 mln.so‘m

- Paket imtiyozli №4

(quyidagi shartlarda boshqa tijorat bankdan mijozlar jalb qiladigan mablag‘lar bo‘yicha qo‘llaniladi:

1 bosqich

(30 kun muddatga)

2 etap

(xizmatning 30 kuni o‘tganidan keyin va mijozning hisob raqamlari bo‘yicha aylanmalar mavjudligida (ichki o‘zgartirishlarni hisobga olmagan holda) tegishli davrga quyidagi miqdorda

kamida 20 000 mln.so‘m

- Paket imtiyozli №5

(quyidagi shartlarda boshqa tijorat bankdan mijozlar jalb qiladigan mablag‘lar bo‘yicha qo‘llaniladi:

1 bosqich

(30 kun muddatga)

2 bosqich

(xizmatning 30 kuni o‘tganidan keyin va mijozning hisob raqamlari bo‘yicha aylanmalar mavjudligida tegishli davrga quyidagi miqdorda

kamida 5000 mln.so‘m

Aylanmadan 0,3%

dan

Aylanmadan 0,2% - 0,5%

Aylanmadan 0,1% - 0,5%

Aylanmadan 0,3% - 0,5%

Aylanmadan 0,2% - 0,5%

Aylanmadan 0,3% - 0,5%

Aylanmadan 0,2% - 0,5%

Aylanmadan 0,3% - 0,4%

Aylanmadan 0,1% - 0,4%

Aylanmadan 0,3% - 0,4%

Aylanmadan 0,1% - 0,4%

1) bitta filial doirasida mijozning bir hisob raqamidan boshqa hisob raqamiga mablag‘lar o‘tkazilganda, to‘lov nazarda tutilmaydi.

2) kichik biznes sub'yektlari hisoblari bo‘yicha soliq va boshqa majburiy to‘lovlarga mablag‘larni o‘tkazishda to‘lov nazarda tutilmaydi.

3) qog‘oz shaklida taqdim etilgan to‘lov topshiriqnomasiga ko‘ra mijoz hisob raqamidan mablag‘lar o‘tkazilganda, filial debet aylanmasidan olinadigan komissiya belgilangan stavkasi bo‘yicha ikki barobar miqdorda mustaqil tarzda oshirishi mumkin (bank hisob raqami shartnomasiga ko‘ra).

4) 23204, 23212, 23214, 23218, 23224, 23226, 23228 va 23410 hisob raqamlari bo‘yicha filial mustaqil ravishda debet aylanmasi bo‘yicha komissiya miqdorini belgilashi mumkin (bank hisob raqami shartnomasiga ko‘ra).

Faqat mijozning undiriladigan hisoblari bo‘yicha qoldiqlar hisobga olinadi

Faqat mijozning undiriladigan hisoblari bo‘yicha qoldiqlar hisobga olinadi

Faqat mijozning undiriladigan hisoblari bo‘yicha qoldiqlar hisobga olinadi

Faqat mijozning undiriladigan hisoblari bo‘yicha qoldiqlar hisobga olinadi

Faqat mijozning undiriladigan hisoblari bo‘yicha qoldiqlar hisobga olinadi

5.

Hisob raqamlariga xizmat ko‘rsatish

bepul

6.

Elektron to‘lovlarni amalga oshirish

O‘R MB tomonidan belgilangan qiymatdan 1,5 barobar

Bitta filial ichidagi to‘lovlardan tashqari har bir kirim va chiqim to‘lovi uchun

7.

Akkreditiv ochish

1 eng kam ish haqi

8.

Inkassoga hujjatlar qabul qilish

(to‘lov talabnomasi, inkassa topshiriqlari)

bepul

9.

Mijozlarga ma’lumotnoma, tasdiqnoma va dublikatlarni berish

Eng kam ish haqidan 10%

10.

«Bank-mijoz», shu jumladan, «Mobil banking» dasturiy komplekslarga xizmat ko‘rsatish

Eng kam ish haqining 20% kam bo‘lmagan miqdorda

2018 yil 1 avgustdan 2018 yil 31 oktyabrgacha bo‘lgan davrda dasturiy kompleks xizmatga ulangan mijozlar uchun to‘lov 3 oy muddatga ko‘zda tutilmagan.

10.1

«Bank-mijoz» dasturiy kompleksini o‘rnatish:

-dastlabki o‘rnatish

-keyingi o‘rnatish

bepul

har bir o‘rnatish uchun 40000 so‘m

Dastlabki yoki keyingi o‘rnatishni ko‘rsatgan holda o‘rnatish dalolatnomasi bilan rasmiylashtiriladi

11.

SMS-Banking xizmati yuridik shaxslar va xususiy tadbirkorlarga yuridik shaxsni tashkil etmagan holda:

-xizmatga ulanish

Shu jumladan, mobil telefon raqami o‘rgartirilgan holda

- xizmat bo‘yicha oylik to‘lov

Eng kam ish haqidan 50%

40000 so‘m

10000 so‘m

Mijozning har bir mobil telefoni raqami bo‘yicha

12.

Naqd pul mablag‘lari - ish haqi, pensiya, nafaqa, stipendiya va ularga tenglashtirilgan to‘lovlarni berish

bepul

13.

Yuridik shaxslarga naqd pul mablag‘larini boshqa to‘lovlar bo‘yicha berish, ya’ni ish haqi va ularga tenglashtirilgan to‘lovlardan tashqari

0,5% dan 1% gacha

14.

Yuridik shaxs va xususiy tadbirkorlarga yuridik shaxsni tashkil etmagan holda naqd pul mablag‘larini berish, topshirilgan pullar doirasida

0,5% dan 1% gacha

15.

Xususiy tadbirkorlarga yuridik shaxsni tashkil etmagan holda kelib tushgan naqdsiz hisob doirasida naqd pul mablag‘larini berish

0,5% dan 1% gacha

16.

Inkassatsiya pullarini qabul qilish va qayta hisoblash

bepul

17.

Pullarning inkassatorlik sumkalariga noto‘g‘ri solish (belgilangan shakldagi dalolatnoma bilan rasmiylashtiriladigan ortiqcha yoki kamomad pul mablag‘lari)

bepul

18.

Pullik chek daftarchasini hisobga qo‘yish:

-birlik uchun (25 varaq)

-birlik uchun (50 varaq)

Eng kam ish haqining 10%

Eng kam ish haqining

20%

19.

Yo‘qotilgan holda yangi pullik chek daftarchasini hisobga qo‘yish

1 eng kam ish haqi

Kafolatlar milliy valyutada

22.20

Kafolatlar turlari va summasidan qat’iy nazar printsipal iltimosiga ko‘ra kafolatlar summasini oshirish, berish:

- qoplamagan holda

- qoplagan holda (pul shaklida)

Summadan kamida 5%

miqdorda

summadan 1%

miqdorda

(kamida 10 ta eng kam ish haqi miqdorida)

Bosh bank kredit qo‘mitasi qarori bo‘yicha kafolatlar summasiga hisoblangan yillik foizlarda komissiya undirilishi tartibini ko‘zda tutilishi mumkin

24.21

Kafolatlar amal qilish muddatini oshirish:

-qoplamagan holda

- qoplagan holda (pul shaklida)

komissiya uzaytirish muddatiga proportsional tarzda belgilanadi summadan kamida 1% da (kamida 10 eng kam ish haqi miqdori)

Komission dastlabki stavkalaridan kelib chiqqan holda hisob yo‘li bilan belgilanadi

25.

Kafolatlar bo‘yicha benefitsiar talablari bo‘yicha to‘lovlarni amalga oshirish

Bank kredit amaliyotlari bo‘yicha belgilangan foiz stavkalaridan past bo‘lmagan holda

26.

Berilgan kafolatlar bo‘yicha printsipial yoki benefitsiarni o‘zgartirish

komissiya dastlabki stavkalar bo‘yicha undiriladi

  1. Amaliyotlarni xorijiy valyutada bajarish

Amaliyotlar turi

Stavka

Izoh

1.

Yuridik shaxslar uchun talab qilib olguncha depozit hisob raqamini ochish (shu jumladan, yuridik shaxsni tashkil etmagan holda xususiy tadbirkorlar)

bepul

2.

Hisoblar bo‘yicha ko‘chirmalarni tarqatish:

- amalga oshirilgan sari

- mijoz iltimosiga ko‘ra (dublikatlar)

bepul

25 000 so‘m

Har bir hujjat uchun

Konversion amaliyotlar

3.

O‘RVB orqali konvertatsiyaga mijozlar arizasiga ko‘ra ekspert xulosasini tayyorlash

50 000 so‘m

Komissiya har bir buyurtmaga undiriladi

4.

Ichki valyuta bozorida xorijiy valyuta sotuvlari kelishuvlari bo‘yicha komission mukofot puli

Sotilgan xorijiy valyutaning so‘m ekvivalentidan 0,3%

Ulardan 0,05% O‘SQB OPERU daromadlariga o‘tkaziladi (ushlab qolinadi) (MFO 00440).

5.

Ichki valyuta bozorida mijozlardan xorijiy valyuta sotib olinishi kelishuvlari bo‘yicha komission mukofot

Sotib olingan xorijiy valyuta sum ekvivalentidan 0,1%

Ulardan 0,05% O‘SQB OPERU daromadlariga o‘tkaziladi (ushlab qolinadi) (MFO 00440).

6.

Bitta xorijiy valyutaning boshqa xorijiy valyutaga konvertatsiya qilinishi uchun komission mukofot:

- yuridik shaxslar uchun

- xususiy tadbirkorlar uchun yuridik shaxsni tashkil etmagan holda

0,2% dan 0,5% gacha

7.

«SVOP» kelishuvlari bo‘yicha komission mukofot:

- kelishuv muddati 1 oygacha

- kelishuv muddati 1 oydan 3 oygacha

- kelishuv muddati 3 oydan ko‘proq

kamida 1,0% *

kamida 1,5% *

kamida 2,0% *

8.

Mijozlar xorijiy valyutalarini sotib olish va ularni Davlat soliq inspektsiyasi taqdimnomalari, sud qarorlari, inkassa topshiriqlari, ijro etilishi shart bo‘lgan ko‘rsatmalari, O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro talablari bo‘yicha O‘RVBdagi savdolarda sotish

Summadan 0,05%

Ulardan 0,05% O‘SQB OPERU daromadlariga o‘tkaziladi (ushlab qolinadi) (MFO 00440).

Mijozlarning bank o‘tkazmalari

9.

“O‘zsanoatqurilishbank” ATB tizimida xizmat ko‘rsatiluvchi boshqa mijoz hisobiga bir mijoz hisob raqamidan boshqa mijoz hisob raqamiga mablag‘lar o‘tkazish

bepul

10.

O‘zbekiston hududida mablag‘larni o‘tkazishni amalga oshirish (“O‘zsanoatqurilishbank” ATB tizimidan tashqarida), nosavdo tusdagi amaliyotlar bo‘yicha tranzit o‘tkazmalar

0,1%

kamida 100 ming so‘m

ko‘pi bilan 1000 ming so‘m

11.

Inkassa qilingan naqd pullarni o‘tkazish:

- O‘zsanoatqurilishbank tizimi bo‘yicha

- SVIFT tizimi bo‘yicha O‘zbekiston hududi bo‘yicha boshqa banklarga

bepul

75 000 so‘mov oyiga

12.

Chet elga mablag‘lar o‘tkazish:

Yuridik shaxslar:

a) benefitsiar uchun harajatlar bilan

b) benefitsiar uchun harajatlarsiz

0,15%-0,2%

o‘tkazma summasidan

0,15%-0,2%

o‘tkazma summasidan

kamida 250 ming so‘m,

maksimum 6000 ming so‘m

kamida 250 ming so‘m,

maksimum 6000 ming so‘m + 350 ming so‘m miqdorga xorijiy bankda komissiya

12.1

Pul mablag‘larini jamg‘armalardan o‘tkazish (jismoniy shaxslar va xususiy tadbirkorlar yuridik shaxsni tashkil etmasdan), shu jumladan, SWIFT tizimi bo‘yicha chet elga konversion kartalar:

a) benefitsiar uchun harajatlar bilan (BEN)

b) benefitsiar uchun harajatlarsiz (OUR)

0,5%

o‘tkazma summasidan

0,5%

o‘tkazma summasidan

kamida 50 ming so‘m

maksimum 600 ming so‘m

Minimum 50 ming so‘m

maksimum 600 ming so‘m + 350 ming so‘m miqdorga xorijiy bankda komissiya

13.

Annulyatsiya va o‘tkazmani qaytarish

200 000 so‘m

14.

Jismoniy shaxslarning pul mablag‘larini chet elga xalqaro pul o‘tkazmalari tizimlari bo‘yicha o‘tkazish

Komissiya chet el sherigi shartnomasi va shartlariga ko‘ra undiriladi

O‘tkazma uchun komissiya dasturiy usul bilan hisoblanadi

15.

To‘lov instruktsiyalarini ularni bank tomonidan qabul qilishdan so‘ng o‘zgartirish

170 000 so‘m

Inkasso

16.

Sof inkasso

2 ta eng kam ish haqi plyus chet el banki harajatlari

17.

To‘lov hujjatlarini inkassoga qabul qilish

1,5 ta eng kam ish haqi

18.

Import dokumentar inkassoni qabul qilish va avizolash

1,5 ta eng kam ish haqi plyus chet el banki harajatlari

19.

To‘lovi amalga oshirilmagan hujjatlarni qayta jo‘natish

1,5 ta eng kam ish haqi plyus chet el banki harajatlari

20.

Hujjatlarni inkassoga tekshirish va qaytarib jo‘natish

2 ta eng kam ish haqi

21.

Inkasso topshirig‘i shartlarini o‘zgartirish yoki bekor qilish

250 000 so‘m

Cheklar bilan amaliyotlar

22.

Cheklarni qabul qilish va inkassoga jo‘natish

1,5 ta eng kam ish haqi

23.

Chet eldan yuborilgan cheklarni berish

1,5 ta eng kam ish haqi

Dokumentar akkreditivlar bo‘yicha amaliyotlar

Import akkreditivlar

24.

Akkreditivni boshqa banklarga avizolash

2 ta eng kam ish haqi

25.

Akkreditivni boshqa banklarga berish

225 000 so‘m

26.

Akkreditivni ochish

summadan 0,15% *

kamida 400 000 so‘m

ko‘pi bilan 5 000 000 so‘m

27.

Bank-emitent iltimosiga ko‘ra tasdiqlash:

- qoplash bilan

- qoplamasdan

Kredit qo‘mitasi qaroriga ko‘ra summadan 0,1%

Har chorakda

28.

Plateji i proverka dokumentov

0,15% ot summi*

kamida 500 000 so‘m

ko‘pi bilan 16 000 000 so‘m

29.

Akkreditiv shartlarini o‘zgartirish

250 000 so‘m

Har bir o‘zgartirish uchun

30.

Akkreditivni bekor qilish

250 000 so‘m

31.

Akkreditiv shartlari bilan farqliklar bilan taqdim etilgan hujjatlarni qabul qilish va to‘lovni amalga oshirish yoki bunday hujjatlar qabul qilinishiga rozi bo‘lishga so‘rov

Benefitsiara hisobidan to‘lov summasidan ushlab qolinadi

32.

Ramburs topshiriqlar

To‘lov summasidan 0,1% *

kamida 85 000 so‘m

33.

Pereavizovaniye

210 000 so‘m

34.

Aktsept tratt

Summadan 0,1% *

kamida 125 000 so‘m

35.

Akkreditiv summasini oshirish

O‘sish summasidan 0,1% *

kamida 300 000 so‘m

ko‘pi bilan 3 000 000 so‘m

36.

Hujjatlarni qabul qilish va jo‘natish

340 000 so‘m

37.

Doseni yuritish (boshqa banklar tomonidan tasdiqlangan akkreditivlar uchun )

420 000 so‘m

38.

Hujjatlarni qabul qilish va ularga ishlov berish (boshqa banklar tomonidan tasdiqlangan akkreditivlar uchun)

125 000 so‘m

39.

Akkreditivlar bo‘yicha aloqa xizmatlari uchun komissiya (SWIFT, teleks)

65 000 so‘m

Har bir xabar uchun

Eksport akkreditivlari

40.

Dastlabki avizolash

210 000 so‘m

41.

Avizolash

335 000 so‘m

42.

Tasdiqlash:

- qoplash bilan

- qoplashsiz

Kredit qo‘mitasi qaroriga ko‘ra summadan 0,1%

43.

Hujjatlarni qabul qilish, ularga ishlov berish va ijro etuvchi bankka yuborish

500 000 so‘m

44.

Akkreditiv shartlarini o‘zgartirish

250 000 so‘m

45.

Bekor qilish

250 000 so‘m

46.

Dose yuritish

450 000 so‘m

47.

Akkreditivlar bo‘yicha aloqa xizmatlari uchun komissiya (SWIFT, teleks)

65 000 so‘m

Har bir xabar uchun

47.1

Akkreditiv shartnomasi bo‘yicha hujjatlarni inkasso qilish (xalqaro kurerlik xizmatlari orqali)

800 000 so‘m

Naqd xorijiy valyuta bilan amaliyotlar

48.

Korxona va tashkilotlarning naqd pullarga ehtiyojlarini ta’minlash:

-yuridik shaxslar

-yuridik shaxsni tashkil etmasdan turib xususiy tadbirkorlar

summadan 0,3%*

summadan 0,5% *

48.1

Yuridik shaxslar hisob raqamlariga o‘tkazish uchun naqd xorijiy valyutani qabul qilish

summadan 0,3%

Parrandachilik sohasiga yo‘naltirilgan mijozlar foydasiga qabul qilish sharti bilan - 0%

Mijozlar va banklar so‘rovlari bo‘yicha yozishma

49.

Reuters axborot platformasi kotirovkalariga ko‘ra bir xorijiy valyutaning boshqa xorijiy valyutasi kursi bo‘yicha axborot taqdim etish

summadan 0,3%

49.1

Quyidagi muddatdagi amaliyotlar bo‘yicha mijozlar so‘rovlariga ko‘ra yozishma (hisob raqamlar bo‘yicha harakatni taqdim etish bilan):

3 oygacha

1 yilgacha

1 yildan ortiq

100 000 so‘m
200 000 so‘m
300 000 so‘m

49.2

Ma’lumotnomalar hamda qoldiqlar va aylanmalar tasdig‘ini berish (rasshifrovkasiz)

Eng kam ish haqining 20 foizidan kam bo‘lmagan

50.

Mijoz va bank iltimosiga ko‘ra summalarni izlash

500 000 so‘m

51.

Banklarning matnli kalitlarini kelishuvga ko‘ra tekshirish

200 000 so‘m

Eksport-import kontraktlari monitoringi bo‘yicha amaliyotlar

52.

Eksport-import kontraktlarini monitoring qilish, shu jumladan, Tashqi savdo kontraktlar bo‘yicha yagona elektron axborot tizimida to‘lov haqida ma’lumotlarni solishtirish va kiritish

50 000 so‘m

Komissiya bitta kontrakt bo‘yicha bir martadan ko‘p bo‘lmagan miqdorda undiriladi

Kafolatlar

«O‘zsanoatqurilishbank» ATB tomonidan majburiyatlar bilan kafolatlar bo‘yicha

Xorijiy valyutadagi kafolatlar

53.

Kafolat/kontr-kafolat yoki «stand-by» rezerv akkreditivi amal qilish muddati bo‘yicha taqdim etish, summasini oshirish va prolongatsiya qilish,

a) qoplash bilan (kafolatlar valyutada):

- 1 mln. AQSh dollardan

- 1 mln. AQSh dollardan

- 10 mln.AQSh dollaridan ortiq

b) qoplashsiz

Bir oyda summadan 0,05%

(to‘liq yoki noto‘liq)

Bir oyda summadan 0,025%

(to‘liq yoki noto‘liq)

Bir oyda summadan 0,01%

(to‘liq yoki noto‘liq)

Kredit qo‘mitasi qarori bilan

Oyiga kamida 1 000 000 so‘m

Ko‘pi bilan 40 000 000 so‘m

(butun amal qilish muddatiga)

(O‘zR kursi bo‘yicha milliy valyutada komissiya to‘lovi sanasiga undiriladi)

54.

Boshqa bank kontr-kafolatlariga qarshi kafolatlar berish

a) qoplash bilan (kafolatlar valyutada)

b) qoplashsiz

Bir oyda summadan 0,05%

(to‘liq yoki noto‘liq)

Kredit qo‘mitasi qarori bilan

kamida 600 000 so‘m/oyiga 100 AQSh doll.,

ko‘pi bilan 16 000 000 so‘m/2000 AQSh doll.

(butun amal qilish muddatiga)

(norezident banklardan AQSh dollarida yoki EKV da undiriladi)

55.

Kafolatni o‘zgartirish, bekor qilish

500 000 so‘m

56.

Qoplanmagan kafolat bo‘yicha kafolat holati yuzaga kelganda to‘lov

Kredit qo‘mitasi qarori bilan

57.

Qoplangan kafolat bo‘yicha kafolat holati yuzaga kelganda to‘lov

To‘lov summasining 0,2%

«O‘zsanoatqurilishibank» ATB tomonidan majburiyatlarsiz boshqa banklar tomonidan qo‘yilgan kafolatlar bo‘yicha

58.

Kafolatlarni avizolash, «stand-by» akkreditiv va ularga o‘zgarishlar

400 000 so‘m/80 AQSh doll.

norezident banklardan AQSh dollarida yoki EKV da undiriladi

59.

Kafolatlarni avizolash, «stand-by» akkreditiv va boshqa banklarga o‘zgarishlar

150 000 so‘m/30 AQSh doll.

norezident banklardan AQSh dollarida yoki EKV da undiriladi

60.

Aloqa xizmatlari uchun komissiya (SWIFT, teleks)

75 000 so‘m/15 AQSh doll.

norezident banklardan AQSh dollarida yoki EKV da undiriladi

61.

Avizolash va boshqa xabarlarni kafolatlar bo‘yicha yuborish

200 000 so‘m/40 AQSh doll.

norezident banklardan AQSh dollarida yoki EKV da undiriladi

62.

Boshqa bank tomonidan berilgan kafolatlar bo‘yicha to‘lovlarni olish uchun talablar va hujjatlarni qabul qilish va jo‘natish

450 000 so‘m/90 AQSh doll.

norezident banklardan AQSh dollarida yoki EKV da undiriladi

63.

Mijoz talabi/xatiga imzoning yuridik huquqiy to‘g‘riligini taqdiqlash

100 000 so‘m/20 AQSh doll.

norezident banklardan AQSh dollarida yoki EKV da undiriladi

64.

Mijoz iltimosiga ko‘ra kafolatlar haqiqiyligi to‘g‘risidagi so‘rovni tekshirish (boshqa banklar tomonidan chiqarilgan)

200 000 so‘m

65.

Loro hisobini ochish

bepul

66.

Loro hisobini yuritish

bepul

67.

Mijozlar manfaatiga yozishmalar Loro hisobiga mablag‘larni tushirish

bepul

68.

O‘zbekiston Respublikasi tashqarisiga xorijiy valyutada o‘tkazmalar:

a) benefitsiar uchun harajatlar bilan

- 1000 AQSh doll.gacha

- 10 000 AQSh doll.gacha

- 100 000 AQSh doll.gacha

- 100 000 AQSh doll.dan ortiq

b) benefitsiar uchun harajatlarsiz

- 10 000 AQSh doll.gacha

- 100 000 AQSh doll.gacha

- 100 000 AQSh doll.dan ortiq

75 000 so‘m

100 000 so‘m

150 000 so‘m

175 000 so‘m

200 000 so‘m

300 000 so‘m

400 000 so‘m

69.

O‘zbekiston Respublikasi hududida mablag‘larni o‘tkazish («O‘zsanoatqurilishbank» tizimidan tashqarida), nosavdo tusdagi amaliyotlar bo‘yicha tranzit o‘tkazmalar

10 000 AQSh dollarigacha-

25 000 so‘m

100 000 AQSh doll.gacha - 50 000 so‘m

1 000 000 AQSh doll.gacha -

100 000 so‘m

1 000 000 AQSh doll.ortiq -

200 000 so‘m

70.

Bank-korrespondentlar mijozlari hisobidan Loro-bank-korrespondent hisobidan o‘tkazmalar

bepul

71.

«Loro» hisoblaridan o‘tkazish:

a) mahalliy banklar «nostro» hisoblariga

b) xorijiy banklar «nostro» hisoblaridan

25 000 so‘m

100 000 so‘m

72.

Loro hisobi bo‘yicha ko‘chirmalar berish, jo‘natish:

a) amaliyotlarni amalga oshirish bo‘yicha

b) 1 yilgacha muddatga ko‘chirma dublikat

v) 1 yildan ortiq muddatga ko‘chirma dublikat

bepul

25 000 so‘m

50 000 so‘m

73.

Arxiv hujjatlari bo‘yicha so‘rovlarga javoblar:

a) 1 yilgacha muddatga

b) 1 yildan ortiq muddatga

25 000 so‘m

50 000 so‘m

74.

Xorijiy banklarga so‘rovlar, xatlarni tayyorlash va yuborish, to‘lov yo‘riqnomalarini o‘zgartirish, bank-korrespondentlar iltimosiga ko‘ra o‘tkazmalarni qaytarish va bekor qilish

500 000 so‘m

75.

Pochta-telekommunikatsiya harajatlari:

a) pochta harajatlari

b) SWIFT, teleks harajatlari

400 000 so‘m

75 000 so‘m

Izoh* hisob-kitob MB kursi bo‘yicha amaliyot o‘tkazilgan sanaga ko‘ra amalga oshiriladi


Visa plastik kartochkalari bo‘yicha yuridik shaxslar va xususiy tadbirkorlarga xizmat ko‘rsatish

Amaliyot turi

Stavka

Izoh

1.

Visa Business korporativ kartasini muomalaga chiqarish:

- milliy valyutada

- xorijiy valyutada, jumladan,

xususiy tadbirkorlar uchun konversion kartalar

25 000

35 000

35 000

2.

Korporativ kartalarning amal qilish muddati tugagach, qayta chiqarish:

- milliy valyutada

- xorijiy valyutada, jumladan,

xususiy tadbirkorlar uchun konversion kartalar

25 000

35 000

35 000

3.

PIN-kod yo‘qolganda, o‘g‘irlik va sinish holatlarida korporativ kartani qayta chiqarish:

- milliy valyutada

- xorijiy valyutada, jumladan,

xususiy tadbirkorlar uchun konversion kartalar

35 000

40 000

50 000

4.

Korporativ karta hisobiga yillik xizmat ko‘rsatish:

- milliy valyutada

- xorijiy valyutada, jumladan,

xususiy tadbirkorlar uchun konversion kartalar

bepul

200 000

bepul

Har bir karta hisobi uchun har kvartalda davr boshidan teng qismlar bilan undiriladi

(kvartal uchun 50 000 so‘m)

5.

Tranzit korporativ karta hisobiga yuridik shaxslar va xususiy tadbirkorlar hisob raqamidan mablag‘ tushiish:

- milliy valyutada

- xorijiy valyutada

0,5%

0,5%

O‘tkaziladigan summa hisobidan

6.

Visa Business karta hisobiga tranzit karta hisobidan mablag‘ o‘tkazish

bepul

7.

Savdo va xizmat ko‘rsatish korxonalarida tovar va xizmatlar uchun terminallar orqali to‘lov:

- “O‘zsanoatqurilishbank” ATB

- “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Protsessing Markazi xizmatlaridan foydalanuvchi hamkor-banklar

- boshqa banklar

- jumladan, xususiy tadbirkorlarning konversion kartalaridan

bepul

bepul

0,5%+

1 AQSh doll.

1,0%+

0,5 AQSh doll.

Karta egasi hisobidan Ekvayer Banki komissiyasini inobatga olmaganda

8.

Kartani blokirovka/postanovka qilish:

- milliy valyutadagi karta hisobidan lokal stop-varoq

- xorijiy valyutadagi karta hisobidan lokal stop-varoq

- xalqaro stop-varoq (2 haftaga)

bepul

bepul

30 AQSh doll.

Karta egasidan undiriladi

9.

Kartani stop-varoqdan chiqarish:

milliy valyutadagi karta hisobidan lokal stop-varoq

- xorijiy valyutadagi karta hisobidan lokal stop-varoq

bepul

15 000

Karta egasidan undiriladi

10.

Kartani blokirovkadan chiqarish:

- milliy valyutadagi karta hisobidan

- xorijiy valyutadagi karta hisobidan

bepul

15 000

Agar karta egasi to‘g‘ri PIN kodni bilsa

11.

Korporativ kartaning kamaytirib bo‘lmaydigan qoldig‘i/sug‘urta depoziti:

- milliy valyutadagi karta hisobi bilan

- xorijiy valyutadagi karta hisobi bilan jumladan, xususiy tadbirkorlarning konversion kartalaridan

50 AQSh doll.

50 AQSh doll

50 AQSh doll

O‘zR MB kursi bo‘yicha so‘m ekvivalentida. Karta egasining karta hisobini yopish to‘g‘risidagi arizasidan 30 kalendar kuni o‘tgach, qaytariladi. Mijoz ariza bilan murojaat qilgan kunda amal qilish muddati tugaganiga 30 kundan oshgan kartalar uchun esa ariza yozilgan kunda qaytariladi.


Kreditlar, faktoring va lizing amaliyotlari bo‘yicha foiz stavkalari

Kreditlar va boshqa aktiv amaliyotlar turlari

Foiz stavkalari (yillik foiz miqdori)

Izox

1.1

Aylanma mablag‘larni to‘ldirish uchun kreditlar

12 oygicha bo‘lgan muddatga: MB qayta moliyalash stavkasi + 8 foizdan kam bo‘lmagan miqdorda;

12 oydan 18 oygacha bo‘lgan muddatga: MB qayta moliyalash stavkasi + 12 foizdan kam bo‘lmagan miqdorda

Foiz

ustamasi

o‘zgaruvchan

1.2

Asosiy vosita, texnologik uskunalar sotib olish hamda qurilish uchun ajratiladigan kreditlar

1 yil muddatga: MB qayta moliyalash stavkasi + 8 foizdan kam bo‘lmagan miqdorda;

2 yil muddatga: MB qayta moliyalash stavkasi + 10 foizdan kam bo‘lmagan miqdorda;

3 yil muddatga: MB qayta moliyalash stavkasi + 12 foizdan kam bo‘lmagan miqdorda;

3 yildan yuqori bo‘lgan muddatga: MB qayta moliyalash stavkasi + 14 foizdan kam bo‘lmagan miqdorda

Foiz

ustamasi

o‘zgaruvchan

1.3

Ish haqi to‘lovlari uchun kreditlar

MB qayta moliyalash stavkasi + 10 foizdan kam bo‘lmagan mikdorda

Foiz

ustamasi

o‘zgaruvchan

1.4

Xorijiy valyutada ajratiladigan kreditlar

Xorijiy moliya instituti mablag‘lari xisobidan mol iyalasht irish:

xorijiy moliya instituti marjasi (tuzilgan kelishuv shartlari asosida) va bank marjasi 3 foizdan kam bo‘lmagan mikdorda;

O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamgarmasi mablaglari xisobidan moliyalashtirish: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining

2018 yil 3 fevraldagi ‘Turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo‘yicha qo‘shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to‘grisida "gi PF-5326-sonli farmoniga asosan jalb qilingan Respublikasida sayyohlik salohiyatini rivojlantirish yo‘nalishidagi kredit liniya bo‘yicha:

TTJ marjasi (6 oylik Libor +2%) va bank marjasi 3% dan kam bo‘lmagan mikdorda;

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 avgustdagi “Erkin iqtisodiy zonshshr samarachi faoliyat ko‘rsatiish uchun vazirliklar, idorashr va joylardagi davlat hokimiyati organlarini muvofiqchashtirishni kuchaytirish va ularning masuliyatini oshirish chora-tadbirlari to‘grisida"gi PQ-3175-sonli qaroriga asosan Erkin iqtisodiy zonalardagi loyihacharni mol iyalasht irish uchun jachb qilingan kredit liniyalar bo‘yicha:

TTJ marjasi (6 oylik Libor +2%) va bank marjasi 3% dan kam bo‘lmagan miqdorda;

O‘zbekiston Respublikasi Prezideitining Navoiy, Surxondaryo, Toshkent, Xorazm, Samarqand, Qashqadaryo viloyapiari hamda Qorqalpogiston Respublikasi hududlarida kichik sanoat zonalarini tashkil etish to‘grisidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3774, PQ-3636, PQ-3462, PQ-3513, PQ-3607, PQ-3635, PQ-3588 - qarorlariga asosan mazkur xududlardagi

loyihacharni moliyalashtirish uchun jachb qilingan kredit liniyalar bo‘yicha:

TTJ marjasi (6 oylik Libor +2%) va bank marjasi 3% dan kam bo‘lmagan mikdorda.

- O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamgarmasi hisobidan jalb kilingan boshqa kredit liniyalar bo‘yicha kredit foiz stavkalari va bank marjasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli karorlari bilan belgilangan.

Банк ўз маблаглари хисобидан молиялаштириш:

12 ой муддатга: Libor + 9% фоиздан кам бўлмаган микдорда;

12 ойдан юқори: Libor + 12% фоиздан кам бўлмаган микдорда.

Foiz

ustamasi

o‘zgaruvchan

1.5

Savdoni moliyalashtirish instrumentlari uchun

Xorijiy bank va moliya instituti marjasi + Libor va bank marjasi 3% dan kam bo‘lmagan miqdorda;

Xorijiy bank va moliya instituti marjasi + Libor va bank marjasi 4% dan kam bo‘lmagan miqdorda;

Boshqa xorijiy valyutada tuzilgan shartnomalar bo‘yicha bank marjasi 3% dan kam bo‘lmagan miqdorda

1.6

Lizing amaliyotlari

1 yil muddatga: MB qayta moliyalash stavkasi + 8 foizdan kam bo‘lmagan miqdorda;

2 yil muddatga: MB qayta moliyalash stavkasi + 10 foizdan kam bo‘lmagan miqtsorda;

3 yil muddatga: MB qayta moliyalash stavkasi + 12 foizdan kam bo‘lmagan miqdorda;

3 yildan yuqori bo‘lgan muddatga: MB qayta moliyalash stavkasi + 14 foizdan kam bo‘lmagan miqdorda

Foiz

ustamasi

o‘zgaruvchan

1.7

Faktoring amaliyotlari

Faktoring 90 kunga rasmiylashtirilganda diskont summasi umumiy faktoring summasidan 6,0 foizdan kam bo‘lmagan miqdorda

Mobil banking

Interaktiv xizmat turi orqali mijozlar o'z hisob-raqamlarini mobil aloqa vositalariga o'rnatilgan maxsus dasturiy ta'minot orqali dunyoning istalgan nuqtasidan boshqarishlari mumkin.