Bank raqamlarda

Aktivlar, mlrd. so'm9711,4
Kredit portfeli, mlrd. so'm8067,8
sh.j., qisqa muddatli kreditlar, mlrd. so'm 486,3
sh.j., uzoq muddatli kreditlar, mlrd. so'm7581,5
sh.j., Kichik biznes sub'yektlari uchun mikrokreditlar, mlrd. so'm52,5
Depozitlar, mlrd. so'm2036,7
sh.j. Aholi omonatlari, mlrd. so'm489,6
Kapital, mlrd. so'm938,9
sh.j. Ustav kapitali, mlrd. so'm697,9
Omonat kassalari soni(dona)48
To'lov shaxobchalari (dona)142
Maxsus kassalar (dona)50
Plastik kartalar soni (dona)1057831
Terminallar soni (dona)11301
Aktivlar, mlrd. so'm10939,2
Kredit portfeli, mlrd. so'm8705,7
sh.j., qisqa muddatli kreditlar, mlrd. so'm 489,9
sh.j., uzoq muddatli kreditlar, mlrd. so'm8215,8
sh.j., Kichik biznes sub'yektlari uchun mikrokreditlar, mlrd. so'm54,1
Depozitlar, mlrd. so'm2456,6
sh.j. Aholi omonatlari, mlrd. so'm571,8
Kapital, mlrd. so'm976,2
sh.j. Ustav kapitali, mlrd. so'm697,9
Omonat kassalari soni(dona)46
To'lov shaxobchalari (dona)145
Maxsus kassalar (dona)51
Plastik kartalar soni (dona)1068590
Terminallar soni (dona)11719
Aktivlar, mlrd. so'm12349,1
Kredit portfeli, mlrd. so'm9897,3
sh.j., qisqa muddatli kreditlar, mlrd. so'm 374,8
sh.j., uzoq muddatli kreditlar, mlrd. so'm9522,5
sh.j., Kichik biznes sub'yektlari uchun mikrokreditlar, mlrd. so'm62,3
Depozitlar, mlrd. so'm2581,1
sh.j. Aholi omonatlari, mlrd. so'm555,5
Kapital, mlrd. so'm1039,2
sh.j. Ustav kapitali, mlrd. so'm697,9
Omonat kassalari soni(dona)45
To'lov shaxobchalari (dona)140
Maxsus kassalar (dona)51
Plastik kartalar soni (dona)1079000
Terminallar soni (dona)12276
Aktivlar, mlrd. so'm13493,8
Kredit portfeli, mlrd. so'm10988,7
sh.j., qisqa muddatli kreditlar, mlrd. so'm 344,8
sh.j., uzoq muddatli kreditlar, mlrd. so'm10643,9
sh.j., Kichik biznes sub'yektlari uchun mikrokreditlar, mlrd. so'm64,8
Depozitlar, mlrd. so'm2477,8
sh.j. Aholi omonatlari, mlrd. so'm565,1
Kapital, mlrd. so'm1075,9
sh.j. Ustav kapitali, mlrd. so'm697,9
Omonat kassalari soni(dona)45
To'lov shaxobchalari (dona)148
Maxsus kassalar (dona)51
Plastik kartalar soni (dona)1090000
Terminallar soni (dona)12832
Aktivlar, mlrd. so'm14927.4
Kredit portfeli, mlrd. so'm19988,5
sh.j., qisqa muddatli kreditlar, mlrd. so'm 386
sh.j., uzoq muddatli kreditlar, mlrd. so'm19602,5
sh.j., Kichik biznes sub'yektlari uchun mikrokreditlar, mlrd. so'm67,5
Depozitlar, mlrd. so'm3299,8
sh.j. Aholi omonatlari, mlrd. so'm867,2
Kapital, mlrd. so'm2139,4
sh.j. Ustav kapitali, mlrd. so'm1355.1
Omonat kassalari soni(dona)46
To'lov shaxobchalari (dona)141
Maxsus kassalar (dona)53
Plastik kartalar soni (dona)1092034
Terminallar soni (dona)14045
Aktivlar, mlrd. so'm26111,4
Kredit portfeli, mlrd. so'm20735,9
sh.j., qisqa muddatli kreditlar, mlrd. so'm 285,9
sh.j., uzoq muddatli kreditlar, mlrd. so'm20450
sh.j., Kichik biznes sub'yektlari uchun mikrokreditlar, mlrd. so'm72,9
Depozitlar, mlrd. so'm4027,7
sh.j. Aholi omonatlari, mlrd. so'm906,3
Kapital, mlrd. so'm2264,5
sh.j. Ustav kapitali, mlrd. so'm1451,8
Omonat kassalari soni(dona)46
To'lov shaxobchalari (dona)138
Maxsus kassalar (dona)52
Plastik kartalar soni (dona)772987
Terminallar soni (dona)14241
Aktivlar, mlrd. so'm25 587,3
Kredit portfeli, mlrd. so'm21 457,2
sh.j., qisqa muddatli kreditlar, mlrd. so'm 202,6
sh.j., uzoq muddatli kreditlar, mlrd. so'm21 187.8
sh.j., Kichik biznes sub'yektlari uchun mikrokreditlar, mlrd. so'm66,8
Depozitlar, mlrd. so'm4 367,8
sh.j. Aholi omonatlari, mlrd. so'm919,5
Kapital, mlrd. so'm2 288,3
sh.j. Ustav kapitali, mlrd. so'm1 451,8
Omonat kassalari soni(dona)46
To'lov shaxobchalari (dona)108
Maxsus kassalar (dona)47
Plastik kartalar soni (dona)790 447
Terminallar soni (dona)14 542
Aktivlar, mlrd. so'm26 390,3
Kredit portfeli, mlrd. so'm22 810,7
sh.j., qisqa muddatli kreditlar, mlrd. so'm 593,6
sh.j., uzoq muddatli kreditlar, mlrd. so'm22 217,1
sh.j., Kichik biznes sub'yektlari uchun mikrokreditlar, mlrd. so'm90,9
Depozitlar, mlrd. so'm4 476.4
sh.j. Aholi omonatlari, mlrd. so'm1 070.5
Kapital, mlrd. so'm2 264,5
sh.j. Ustav kapitali, mlrd. so'm2 272.5
Omonat kassalari soni(dona)46
To'lov shaxobchalari (dona)96
Maxsus kassalar (dona)42
Plastik kartalar soni (dona)827 488
Terminallar soni (dona)14560
Aktivlar, mlrd. so'm29454,5
Kredit portfeli, mlrd. so'm26525,8
sh.j., qisqa muddatli kreditlar, mlrd. so'm994,6
sh.j., uzoq muddatli kreditlar, mlrd. so'm25531,3
sh.j., Kichik biznes sub'yektlari uchun mikrokreditlar, mlrd. so'm106,1
Depozitlar, mlrd. so'm4442,2
sh.j. Aholi omonatlari, mlrd. so'm1003,0
Kapital, mlrd. so'm2599,8
sh.j. Ustav kapitali, mlrd. so'm1751,8
Omonat kassalari soni(dona)45
To'lov shaxobchalari (dona)124
Maxsus kassalar (dona)43
Plastik kartalar soni (dona)798708
Terminallar soni (dona)14620

Дата последнего обновления: 26.12.2018 16:32

«UzPSB Mobile»

UzPSB Mobile - является официальной мобильной системой для оказания удаленных банковских услуг физическим лицам